Φωτοβολταικά Στέγες

Net metering
Αδειοδοτική διαδικασία για ενεργειακό συμψηφισμό

Φωτοβολταικά Στέγες: Η αδειοδοτική διαδικασία net metering που απαιτείται για την διασύνδεση με το δίκτυο ενός Φ/Β συστήματος είναι απλή και η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της.

Δικαιολογητικά net metering

Φωτοβολταικά Στέγες: Για την κατάθεση της αίτησης net metering απαιτούνται συνοπτικά τίτλοι ιδιοκτησίας (ή μισθωτήριο) του ακινήτου και έγγραφη βεβαίωση από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες (αν υφίστανται) ότι επιτρέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από τον ενδιαφερόμενο (πχ σε περίπτωση πολυκατοικίας).
Τα υπόλοιπα έγγραφα αφορούν τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του επιβλέποντος μηχανικού.

Συνοπτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται παρακάτω:
Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου ( δώματος) (συμβόλαιο με μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο ή μισθωτήριο Οικοδομική άδεια ή άλλα συναφή έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του κτιρίου και πιστοποιούν την κυριότητα του ιδιοκτήτη.
Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόμενου/ Ιδιοκτητη. Έγγραφη άδεια των συνιδιοκτητών του χώρου ή απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας ή σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας)
Κάτοψη οροφής – δώματος πέρκολας – κεκλιμένης στέγης ακάλυπτου χώρου ή εδάφους με χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
Μονογραμμικό σχέδιο απο ηλεκτρολόγο μηχανικό του υπό κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος
Τεχνικά εγχειρίδια εξοπλισμού και πιστοποιητικά (φωτοβολταϊκών πλαισίων – αντιστροφέων)
Υπεύθυνες δηλώσεις αρμοδιου πολιτικού μηχανικού

 

Η Ελλάδα υποστηρίζει φωτοβολταϊκά σε στέγες και αποθήκευση κατοικιών μέσω προγράμματος ενεργειακής απόδοσης
Το πρόγραμμα «εξοικονομώ – Αυτονομώ», το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο, έχει επί του παρόντος έντονο ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες σπιτιού. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 850 εκατομμυρίων ευρώ και αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 600.000 ιδιοκτήτες κατοικιών να κάνουν τα σπίτια τους πιο ενεργειακά αποδοτικά έως το 2030. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στον τελευταίο όροφο στο πλαίσιο ενός έργου ανακαίνισης.

 

90 results

  • Sort by
    ...